Senior Consultants vzw zal uw persoonsgegevens behandelen in
overeenstemming met de GDPR regels, door die gegevens aan
Senior Consultants te verstrekken geeft u uitdrukkelijk toestemming
om die te gebruiken binnen onze organisatie, en om u de nodige
informatie door te sturen in verband met uw vraag, of om u in te
lichten over de activiteiten van onze organisatie.